web analytics

Teila Tanner-Heikkilä

Olen Teila ja toimin työyhteisö- ja yksilövalmentajana Valmennus Vuosikello Ky:ssä.

Minulle tietoinen toimijuus tarkoittaa kykyä toimia aktiivisesti, tietoisesti ja valiten.

Tekemisessä se on luottamusta omaan toimintaan ja taitoa havainnoida asioita useammasta näkökulmasta.

Työssäni autan ihmisiä oivaltamaan omat sisäiset voimavaransa ja kyvykkyydet onnelliseen ja tasapainoineen (työ)elämään.

On ilo suunnata tavoitteet ja toiminta seuraavalle vuorovaikutuksen, yhteistyön ja hyvinvoinnin tasolle.

Heljä Ora

Olen Heljä ja toimin organisaatioiden kehittäjänä ja avainhenkilöiden valmentajana MacMentor Oy:ssa.

Minulle tietoinen toimijuus tarkoittaa dynaamista toimintaa ja sisältä ohjautuvuutta ja kaiken olemassa olevan ykseysluonteen tunnistamista sekä sisäisen kompassin kalibroimista keskinäisen harmonian tilaan.

Työelämässä tietoinen toimijuus on tietoista johtajuutta ja varauksetonta yhteistyötä ja merkityksellistä yhdessä luomista. Vuorovaikutus  on parhaimmillaan taidetta, jonka keskiössä on rehellisyys ja aito halu ymmärtää omia ja toisten ajatuksia tunteita ja tarpeita. 

Haluan ottaa sinut mukaan matkalle tutkimaan maailmaa ja ilmiöitä, oppimaan uutta ja iloitsemaan elämän pienistä asioista. 

Jaa teksti