web analytics

Teila Tanner-Heikkilä

Olen Teila, työyhteisö- ja yksilövalmentaja ja toimin yrityksessä Valmennus Vuosikello.

Haluan auttaa ihmisiä oivaltamaan omat sisäiset voimavaransa ja kyvykkyydet onnelliseen ja tasapainoineen elämään.

Kun yksilö voimaantuu, niin vaikutukset näkyvät ympärillä ja johtamisessa, parempana yhteistyönä ja vuorovaikutuksena.

Minulle tietoinen toimijuus tarkoittaa kykyä toimia aktiivisesti, tietoisesti ja tahtoen. Tahdon takana selkeys, kirkkaat ajatukset, tunteiden tasapaino ja ymmärrys siitä, että olemme aina uudessa aloittamisen pisteessä.

Tämä voisi kiteytyä sanaan olla kokonainen ja läsnä oleva nyt hetkelle.

Tavoitteet todeksi: Viisaita valintoja ja tietoista, aktiivista toimijuutta.

Heljä Ora

Olen Heljä ja toimin organisaatioiden kehittäjänä ja avainhenkilöiden valmentajana MacMentor Oy:ssa.

Minulle tietoinen toimijuus tarkoittaa dynaamista toimintaa ja sisältä ohjautuvuutta ja kaiken olemassa olevan ykseysluonteen tunnistamista sekä sisäisen kompassin kalibroimista keskinäisen harmonian tilaan.

Työelämässä tietoinen toimijuus on tietoista johtajuutta ja varauksetonta yhteistyötä ja merkityksellistä yhdessä luomista. Vuorovaikutus  on parhaimmillaan taidetta, jonka keskiössä on rehellisyys ja aito halu ymmärtää omia ja toisten ajatuksia tunteita ja tarpeita. 

Haluan ottaa sinut mukaan matkalle tutkimaan maailmaa ja ilmiöitä, oppimaan uutta ja iloitsemaan elämän pienistä asioista. 

Jaa teksti