web analytics

Tietosuojalauseke 10.1.2020

TIETOINEN TOIMIJA -NETTISIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä verkkopalveluamme.

1. Rekisterinpitäjä

Valmennus Vuosikello Ky
Vanha Turuntie 45 E 53 02940 ESPOO
Y-tunnus: 26899579

MacMentor Oy
Muuritie 602330 Espoo
Y-tunnus: 0787678-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teila Tanner-Heikkilä
Puh. 040 588 9454
E-mail: teila@valmennusvuosikello.fi

Heljä Ora
Puh. 050 597 6927
E-mail: helja.ora@maccons.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Valmennus Vuosikellon ja MacMentor Oy:n ja niiden asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Valmennus Vuosikellon ja MacMentor Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:
– nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero
– asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilatut palvelut, tiedot vierailuista Tietoinen toimija -verkkosivustolla)
– suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
– mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. asiakkaan verkkosivuston lomakkeiden kautta antamat tiedot).

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Valmennus Vuosikellon ja MacMentor Oy:n asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä Tietoinen toimija -verkkosivuston lomakkeiden kautta.

3. Rekisterin nimi

Tietoinen toimija -asiakasrekisteri

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Valmennus Vuosikello ja MacMentor Oy eivät säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla servereillä palveluntarjoajamme IT-Adminan toimesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille.

11. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen parantamiseksi. Käytämme evästeitä lisäksi kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä sekä uudelleenmarkkinointiin.
Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti: lisätietoja löydät osoitteesta aboutcookies.org. Halutessasi voit poistaa jo olemassa olevat evästeet laitteeltasi, tai estää selaintasi käyttämästä niitä jatkossa. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin johtaa joidenkin verkkosivujen toiminnallisuuksien toimimattomuuteen.

12. Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla käytetään Googlen AdWords Remarketing -mainontaa, joka kohdennetaan sivustolla vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Mediatassun palveluiden markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Voit kieltää mainonnan kohdentamisen estämällä evästeet tai osoitteessa http://www.google.com/settings/ads.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivustolla.

Jaa teksti