Search

Parantaako bonus uupumuksen?

Tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja asioiden rehellinen kohtaaminen ovat hyvän työilmapiirin kulmakiviä. Työn merkityksellisyyden kokemus on edellytys hyvään työelämään, ilman sitä selviytymiskeinot kiireisessä ja alati muuttuvassa arjessa alkavat olla vähissä. Työmotivaatio ja jaksaminen alkaa heiketä silloin kun työstä tulee pakkopuurtamista. Jos työyhteisössä kaikkea mitataan rahassa, eikä esimies kuule eikä kuuntele työntekijän toiveita oman työn […]

Oleminen ja tunne

Olemisessa aika on sinun, sitä on riittävästi, niin kauan kuin sitä tarvitset. Tiedät, että voit myös aina palata, pysähtyä olemiseen. Olemisessa liikut itsessäsi, aika-avaruudessa, jossa valitset, voit valita itsellesi oikeimmat asiat, olemisen tilat. Olemisessa tapahtuu se liike, joka vie sinua sisältä käsin sinulle hyvään suuntaan. Olennaista on antaa itselleen lupa olla, tuntea se olemisen tila, […]

Tasapaino tavoitteeksi

Oletko innostunut vai leipiintynyt? Pysy tasapainossa. Tarvitsemme yhä enemmän taitoa reagoida ympäristömme muutoksiin tavoilla, jotka tukevat toimintakykyämme.

Onnistumisilla voi ylittää vuoria

Ratsastuksenopettajan työ on monimuotoista ja tilanneherkkää. Samalla tunnilla on usein sekä lapsia että aikuisia. Eri-ikäisten opettaminen on jo yksi taito, joka vaatii opettajalta muuntautumiskykyä ja tilannetajua. Entä, jos työhösi lisättäisiin oppilaiden lisäksi hevoset. Antaisit tunnilla yleisohjeita ryhmälle ja henkilökohtaisia neuvoja ratsastajille. Opetustilanteen lisäksi huomioisit herkällä silmällä ympäristöä, ryhmää ja siellä jokaista ratsastajaa ja hevosta yksilöinä. […]

EM-kisat 2022 ja kuinka resilienssi välittyi sekä urheilijan että valmentajan puheissa

Onnistumisen kannalta olennaista on se, että näemme ja uskomme ihmisen kykyyn onnistua nyt ja tulevaisuudessa, vastoinkäymisistä huolimatta. Katsoessani vuoden 2022 Saksan EM -kisaviikon eri lajeja, kiinnitti erityisesti huomiotani ne kommentit, joissa sekä urheilijat että valmentajat puhuivat siitä, kuinka nyt saavutettu menestys perustui monenlaisten vastoinkäymisten voittamiseen.  Resilienssistä voinemme hyvin näissä yhteyksissä puhua. Siis siitä, miten sekä […]

Satu ’Sutu’ Markkanen saa tanssijat avautumaan itseilmaisulle

Tanssi vie mukanaan. Se on musiikin ja liikkeen liitto, jossa pää, sydän ja kroppa ovat yhtä. Tanssiessa kaikki muu jää taustalle. Mielentila muuttuu ja arkipäivän murheet häviävät. Voi päästä flow-tilaan ja keskittyä vain siihen, mitä juuri siinä hetkessä on kokemassa ja tekemässä. Tanssi rohkaisee ja auttaa meitä ilmaiseman itseämme mukavalla tavalla. Satu Markkanen opettaa, innostaa […]

Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella

Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella -tuotteistushankkeessa rakensimme asiakaslähtöisen, tietoista toimijuutta ja uusia ajattelu- ja toimintatapoja mahdollistavaa palvelukonseptia työyhteisöihin. Yhteiskehittelyprosessissa keskityimme oman ja yhteisen työn tuunaamiseen, työn tekemisen tapoihin sekä tulevaisuuden taitojen vahvistamiseen. Palveluun, joka tukee tietoista toimijuutta ja edistää tulevaisuuden metataitojen syntymistä, joilla voimme vastata jatkuvan muutoksessa elämisen ja toimintaympäristön haasteisiin. Tässä kehittämishankkeessa oli mukana pioneerihenkisiä […]

Ei suhmuroinnille: 5 vinkkiä parempaan työilmapiirin

Olen oppinut olemaan paras versio itsestäni. Ennen syyllistyin ja syytin. Enää minun ei tarvitse. En ota itseäni liian vakavasti. Minun ei tarvitse toimia muiden puolesta tai ottaa liikaa vastuuta. Mitä tapahtui? Muutin suhtautumistani asioihin. Olen oppinut viivästämään omaa reaktiotani. Ei tarvitse pelastaa koko maailmaa, riittää kuin pitää huolta omasta kotipesästä, itsestä. Voi ärsyttää, mutta osaan […]

Ensikosketus tulevaisuuden taitoihin

Ensikosketus tulevaisuuden taitoihin syntyi, kun lähdin Tekesin innovaatiosetelin turvin kehittämään arvolähtöistä palvelustrategiaa: Hyvinvoinnin voimaantumispolkua.Yhdessäluovana palvelumuotoilijana minulla oli Terhi Takanen, yhdessäluomisen otteen kehittäjä/mahdollistaja CoCreators Oy:stä. Meitä molempia kiinnostaa voimaantuminen ja siihen liittyvät teoriat. Terhi on kirjoittanut aiheesta kirjan: Voimaantuva työyhteisö – miten luomme tulevaisuutta? Itse taas olen opiskellut ja perehtynyt NLP-valmennuksissa tavoitteiden asettamisen, minä kuvan vahvistamiseen, […]

Merkityksellisen työn kaksi vaakakuppia

Merkityksellisyys on yhteydessä sitoutumiseen sekä tehokkuuteen. Työn merkityksellisyyttä motivaatiotekijänä on tutkittu laajasti. Ristiriitoja syntyy, jos organisaation tavoitteet ja tekemisen tavat eivät tue yksilöiden henkilökohtaista tunnetta merkityksellisyydestä.   Merkitysristiriita omassa työroolissa TTässä Jaanan kuvaus siitä, kun hän kuvaa omaa merkitysristiriitaansa työssä. ”Pidän työstäni, toimin myyntipäällikkönä keskisuuressa yrityksessä pääkaupunkiseudulla. Nautin erityisesti asiakaskontakteista ja siitä tunteesta, kun asiakas […]